DSSV được khen thưởng, cấp HBKKHT học kỳ 2 năm học 2011-2012 (22/11/2012)

DSSV dự thi (bao gồm xét bổ sung), Lịch thi tốt nghiệp các lớp, hệ đào tạo tháng 11-12/2012
01/11/2012
Thông báo: Danh sách lớp và Thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp sinh viên hệ liên thông khóa 2012
22/11/2012
Show all
Danh sách sinh viên được cấp Học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2011-2012 của CSHĐ (File kèm)

Trong đó mức điểm TBCMR được cấp HBKKHT như sau:
– Các ngành ĐTVT; KTĐT; QTKD: 8,10;
– Ngành CNTT: 7,60;
– Ngành Kế toán: 7,95
Thời gian lĩnh học bổng (theo lớp) trong khoảng từ 30/11 đến 15/12/2012 tại phòng KTTC – bộ phận “một cửa”.
———–
Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo:
Học viên CNBCVT công nhận các danh hiệu thi đua học kỳ II năm học 2011-2012 cho 15 tập thể tiên tiến và 674 sinh viên xuất sắc, giỏi hệ chính quy tập trung đang học tập tại cơ sở đào tạo Hà Đông
Trân trọng thông báo
2/11/2012