Lịch thi Giáo dục quốc phòng Khóa 2011 học tại Học viện

Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010 – 2012 (Đợt 1)
07/04/2012
Danh sách phân lớp chuyên ngành từ năm học 2012-2013 của các lớp D09QT; D09DT và C10CN (11/4/2012 )
11/04/2012
Show all
Lịch thi Giáo dục quốc phòng Khóa 2011 học tại Học viện
Phòng GV&CTSV thông báo (File kèm):

LỊCH THI HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2011-2012
MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO SINH VIÊN HỌC TẠI HỌC VIỆN

THỜI GIAN THI LỚP MÔN THI SĨ SỐ HỘI TRƯỜNG GHI CHÚ
Ngày Ca Thời gian
12/04/2012 Chiều 13h00-15h00 Giáo dục quốc phòng 1 122 601,603 – A2  
13/04/2012 Sáng 8h00-10h00 Giáo dục quốc phòng 2,3 122 601,603 – A2  
 

Ghi chú:
        1) Trung tâm KT&ĐBCLGD công bố danh sách sinh viên dự thi theo phòng thi trước ít nhất 1 ngày theo lịch thi
2) Trung tâm KT&ĐBCLGD bố trí CBCT và đề thi trước ít nhất 1 ngày theo lịch thi.
3) Yêu cầu các cán bộ coi thi thực hiện đúng thời gian quy định.
4) Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ HS-SV hoặc CMND.

Trân trọng ./.