Lịch, danh sách thi lại kỳ 1 năm học 2009-2010 (các lớp khóa 06, 07 và 08)

Lịch, danh sách các nhóm thực hành môn Vật lý 1 các lớp khóa 2009
23/02/2010
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và tốt nghiệp năm 2010 (CSHĐ)
07/03/2010
Show all
Lịch, danh sách thi lại kỳ 1 năm học 2009-2010 (các lớp khóa 06, 07 và 08)
(24/02) Phòng GV&CTSV thông báo Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2009-2010 của các lớp khóa 2006, 2007 và 2008 kể từ ngày 10/3/2010 đến ngày 29/03/2010 như trong file văn bản kèm theo (File kèm).

Danh sách SV thi lại (update 01/3/2010):

– Các lớp khóa 2006 (File kèm).

– Các lớp khóa 2007 (File kèm).

– Các lớp khóa 2008 (File kèm).

Trân trọng thông báo.