Kế hoạch thi lần 1 học kỳ phụ đợt 1 năm học 2011-2012 các lớp CĐ-ĐH chính quy

Kế hoạch ôn tập, thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012
24/05/2012
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 các lớp Văn bằng 2 chính quy khóa 2010-2012
24/05/2012
Show all
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ phụ đợt 1 năm học 2011-2012 các lớp CĐ-ĐH chính quy
    Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch thi lần 1 học kỳ phụ đợt 1 năm học 2011-2012 các lớp Cao đẳng-Đại học chính quy như file kèm

    Đề nghị sinh viên các lớp học kỳ học phụ đợt 1 thực hiện đúng theo thông báo.

Trân trọng ./.