Danh sách sinh viên được khen thưởng trong phong trào HSSV và kỳ thi Olympic tin học sinh viên 2010

Thông báo LỊCH THI VÉT của các lớp TCD06VT/QTKD (từ 27-30/12/2010)
17/12/2010
Thông báo: thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và TCXH từ năm học 2010-2011
23/12/2010
Show all

Ngày 21/12/2010, Học viện đã có các quyết định khen thưởng:

– Khen thưởng 02 tập thể và 20 sinh viên có thành tích tiêu biểu trong phong trào HSSV (File kèm).

– Khen thưởng 04 sinh viên có thành tích trong kỳ thi Olympic tin học sinh viên năm 2010 (File kèm).

Lễ trao Giấy khen và phần thưởng sẽ được thông báo sớm. Những sinh viên được khen thưởng sẽ được ưu tiên xét chế độ học bổng KKHT trong năm học 2010-2011.

Trân trọng.

Phòng GV&CTSV