Danh sách sinh viên đoạt giải thưởng SINH VIÊN NCKH NĂM 2010

Học viện thông báo: 2 Nữ sinh viên CNTT tiêu biểu năm 2010
27/12/2010
Quy định về xử lý kết quả học tập của sinh viên các hệ đào tạo (31/12/2010 )
31/12/2010
Show all

Ngày 23/12/2010, Bộ GD&ĐT có thông báo số 8632/BGDĐT-KHCNMT về việc thông báo triệu tập dự lễ trao thưởng SINH VIÊN NCKH NĂM 2010 vào hồi 7h30, ngày 08.01/2011. (File kèm)

Học viện vinh dự có 05 sinh viên đạt giải khuyến khích được mời tham dự lễ trao thưởng này:

– SV: Đặng Thanh Dũng

– SV: Nguyễn Sỹ Hùng

– SV: Nguyễn Đức Huyền

– SV: Nguyễn Tuấn Đông

– SV: Kiều Văn Bình.

Trân trọng thông báo và chúc mừng 5 sinh viên trên.

Phòng GV&CTSV.