Danh sách dự thi (dự kiến) lần 1 các học phần tiếng Anh HK2 (2016 – 2017)

Bảng điểm thi lần 1 HK 2 năm học 17 – 18 (các lớp C15)
30/05/2018
Kế hoạch và danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ B1 (Đợt 1 – 2018)
07/06/2018
Show all