Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần (có danh sách kèm theo)
16/06/2017
Danh sách dự thi (dự kiến) lần 1 các học phần tiếng Anh HK2 (2016 – 2017)
24/06/2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, chi tiết xem File đính kèm, bảng điểm sẽ tiếp tục được cập nhật. Để xem các hoc phần nào đã có điểm, và hạn phúc khảo bài thi, sinh viên có thể theo dõi  Tại đây  trước khi tải về toàn bộ File bảng điểm.

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm các học phần ngành CNTT, cập nhật ngày 17/06/2017

Bảng điểm các học phần ngành Cơ bản, cập nhật ngày 11/06/2017

Bảng điểm các học phần ngành Kế toán, cập nhật ngày 22/06/2017

Bảng điểm các học phần ngành Viễn thông, cập nhật ngày 22/06/2017