THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP PHÍ DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 1 NĂM 2019

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 và các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2018 – 2019
05/05/2019
Kế hoạch và danh sách dự thi chuẩn tiếng Anh đầu ra Đợt 1 (2019)
16/05/2019
Show all
Ngày 19/5/2019 Học viện tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2019 cho sinh viên cuối khóa.
Đến nay còn có một số sinh viên đã đăng ký dự thi trên hệ thống nhưng chưa hoàn thành việc nộp phí dự thi. Để tạo điều kiện cho các sinh viên kịp thi, kịp được xét tốt nghiệp đúng đợt, Học viện gia hạn thời gian nộp phí đăng ký dự thi đối với các sinh viên đã đăng ký trên hệ thống, nhưng chưa nộp phí dự thi. Cụ thể:
  • Thời gian nộp phí: Từ 8h00′ đến 17h00′ ngày 16/5/2019
  • Địa điểm thu phí: Văn phòng Giao dịch Một cửa.
       (Sau thời hạn trên, các trường hợp không nộp phí dự thi sẽ không có tên trong danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2019)