Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 các lớp cao học khóa 2015 đợt 2

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016
25/07/2016
139
Kế hoạch bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp, thứ tự bảo vệ các hội đồng ngành Kế Toán
26/07/2016
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016, các lớp Cao học khóa 2015 đợt 2. Chi tiết xem File đính kèm.

Trân trọng!