[LATS]Nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Thủy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022
Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Long Châu
12/11/2023
0G1A124-67
[LATS]Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện
17/11/2023

Chiều 14/11/2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Hồng Thủy về:

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật định vị thiết bị di động thế hệ thứ tư và ứng dụng cho công tác an ninh

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông

Mã số chuyên ngành: 9.52.02.08

Dưới sự hướng dẫn khoa học của: PGS.TS. Lê Nhật Thăng và TS. Hồ Văn Canh

84Toàn cảnh buổi Bảo vệ của NCS Nguyễn Hồng Thủy

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: GS.TSKH. Đỗ Trung Tá – Hội Truyền thông số Việt Nam , Chủ tịch Hội đồng; TS. Vũ Văn Thỏa – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Ủy viên Thư ký; PGS.TS. Phạm Ngọc Lãng – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Ủy viên-Phản biện 1; PGS.TS. Hoàng Mạnh Thắng – Đại học Bách khoa Hà Nội – Ủy viên-Phản biện 2; PGS.TS. Phạm Thanh Hiệp – Học viện Kỹ thuật Quân sự – Ủy viên-Phản biện 3; TS. Nguyễn Ngọc Cương – Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an Nhân dân, Bộ Công an – Ủy viên; PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng – Đại học Bách khoa Hà Nội – Ủy viên

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Nguyễn Hồng Thủy trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

  1. Đề tài luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Thủy phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông, mã số 9.52.02.08. Nội dung trình bày trong luận án chưa thấy trùng lặp với các công trình của các tác giả khác đã công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.
  2. Luận án tập trung nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả định vị thiết bị di động thế hệ thứ tư và ứng dụng nó cho công tác an ninh. Đây là vấn đề mang tính thời sự, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
  3. Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp với đề tài luận án
  4. Các kết quả và đóng góp của luận án:

(i) Đề xuất giải pháp kỹ thuật định vị trên cơ sở kết hợp đa dạng nguồn dữ liệu, áp dụng một số thuật toán định vị có cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả định vị thiết bị di động.

(ii) Đề xuất mô hình hệ thống định vị thiết bị di động thế hệ thứ tư trên cơ sở sử dụng phân lớp định vị, bảo mật và trạm gốc giả lập phục vụ công tác an ninh.

Các kết quả chính của luận án được phản ánh trong 07 bài báo công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành. Các kết quả thực nghiệm cho thấy các phương pháp và hệ thống định vị thiết bị di động đưa ra trong luận án có tính khả thi.

83

NCS Nguyễn Hồng Thủy chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện

Hội đồng Kết luận:

– Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Thủy đáp ứng các yêu cầu một luận án Tiến sĩ kỹ thuật theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

– Tóm tắt luận án phản ánh đúng nội dung cơ bản của luận án.

– Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (có 07/07 thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành, trong đó có 02/07 phiếu xuất sắc), Hội đồng nhất trí đề nghị Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công nhận học vị Tiến sĩ kỹ thuật, chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông, cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Thủy.