Thông báo: V/v Triệu tập đại diện các lớp sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy tham dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 17 năm ngày truyền thống Học viện

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ I năm học 2014-2015 (26/9/2014 )
26/09/2014
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012-2013 của các lớp tại cơ sở Hà Đông (Cập nhật 02/10/2012)
02/10/2014
Show all
THÔNG BÁO

Triệu tập đại diện các lớp sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy tham dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 17 năm ngày truyền thống Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 17 năm ngày truyền thống Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện thông báo triệu tập Ban cán sự, Ban chấp hành Chi đoàn sinh viên các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy đang có lịch học, lịch tập trung học tập tại Học viện tham dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 17 năm ngày truyền thống  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

  1. Thời gian: 8h00, Thứ tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014
  2. Địa điểm: Hội trường A2, Cơ sở Đào tạo Hà Đông
  3. Thành phần:

– Ban cán sự lớp (gồm lớp trưởng và lớp phó)

– Đại diện Ban chấp hành Chi đoàn sinh viên các lớp

Để buổi Lễ mít tinh tại Hội trường A2 được thành công, Học viện đề nghị và yêu cầu sinh viên tham dự đúng giờ, đúng địa điểm, mặc trang phục lịch sự, trang trọng và tuân thủ hướng dẫn của Ban tổ chức.

Trân trọng!