Thông báo V/v: Tổ chức lớp học lại môn Tin học đại cương (8/10/2012 )

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 đối với các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013
03/10/2012
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2012
26/10/2012
Show all
Thông báo V/v: Tổ chức lớp học lại môn Tin học đại cương
        Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013, môn Tin học đại cương được chuyển đổi thành tin học cơ sở 1 và tin học cơ sở 2.

Căn cứ vào số lượng sinh viên còn nợ môn Tin học đại cuơng ở các khóa 2011 trở về trước, nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên trả nợ đúng môn học theo đúng chương trình đào tạo, phòng Giáo Vụ & Công tác sinh viên tổ chức lớp học lại môn Tin học đại cương vào buổi tối.

Những sinh viên đã đăng ký môn Tin học cơ sở 1 thì liên hệ với phòng Tài chính – Kế toán ở Bộ phận “một cửa” để đóng thêm tiền: 4ĐVHT môn Tin học đại cương.

Những sinh viên đã đăng ký mà không theo học được vào buổi tối thì làm đơn và liên hệ với Phòng Tài chính – Kế toán để rút lại tiền.

Những sinh viên có nhu cầu muốn đăng ký học trả nợ môn Tin học đại cương, làm đơn và nộp tiền tại Phòng Tài chính – Kế toán ở Bộ phận “một cửa”.

Hạn đăng ký: từ 08/10/2012 hết 12/10/2012.

Lớp học sẽ bắt đầu vào Thứ 3 ngày 16 tháng 10 năm 2012. Thời khóa biểu và danh sách đăng trên website: www.ptit.edu.vn/giaovu

Trân trọng thông báo!