Thông báo V/v: Thực hiện đăng ký học ghép và điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Thông báo V/v: Tiếp tục nghỉ học phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 từ ngày 16/03/2020
12/03/2020
Thông báo: Hướng dẫn triển khai học tập trực tuyến trên phần mềm trans
20/03/2020

Kính gửi:           Các lớp Sinh viên Đại học chính quy

 

Phòng Giáo vụ thông báo về việc tiếp tục tổ chức thực hiện Đăng ký học ghép và Điều chỉnh đăng ký các học phần học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 như sau:

1- Đăng ký học ghép: Sinh viên thực hiện đăng ký online trên hệ thống qldt.ptit.edu.vn từ 12h ngày 19/03/2020 (thứ năm) đến 24h ngày 22/03/2020 (chủ nhật).

2- Điều chỉnh đăng ký: (Bổ sung hoặc rút bớt các học phần theo đúng tiến trình đào tạo chuẩn của Kỳ học): Sinh viên thực hiện việc điều chỉnh bằng hình thức gửi e-mail tới Phòng Giáo vu, cụ thể:

– Thời gian: Từ ngày 19/03 đến hết ngày 22/03/2020

– Địa chỉ nhận e-mail của Phòng giáo vụ: minhnh@ptit.edu.vn;

– Yêu cầu khi gửi e-mail: Sinh viên soạn và gửi e-mail cần trình bày nội dung rõ ràng, ngắn gọn và đầy đủ các thông tin (Mã sinh viên, Họ tên, Lớp, Số điện thoại, Bổ sung hay rút bớt học phần; Mã học phần, Tên học phần)

– Số điện thoại hỗ trợ:  091 511 4306

Lưu ý:  Phòng Giáo vụ chỉ tiếp nhận, xử lý nguyện vọng điều chỉnh đăng ký học phần của sinh viên tại nội dung (2) ở trên, không tiếp nhận và xử lý nguyện vọng đối với nội dung (1); Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học ghép cần thường xuyên truy nhập trong suốt khoảng thời gian mở hệ thống để hoàn thành việc đăng ký của cá nhân./.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên biết và thực hiện.

Trân trọng!