Thông báo: V/v Kế hoạch tổ chức giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 04/05/2021 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2016-2021 khối ngành Kỹ thuật – Đợt 1 năm 2021
29/04/2021
Thông báo: Về việc hoãn Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2016-2021 khối ngành Kỹ thuật – Đợt 1 năm 2021
04/05/2021
Thực hiện công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch và kế hoạch đào tạo của Học viện; căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch CoVid-19 của Học viện. Học viện thông báo về kế hoạch tổ chức giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 04/05/2021 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội như sau:
1. Kế hoạch giảng dạy – học tập:
a. Triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua phần mềm TranS; qua các nền tảng hỗ trợ học tập trực tuyến khác… đối với các lớp học phần lý thuyết/bài tập của Học kỳ 2 năm học 2020-2021 từ khóa 2017 đến khóa 2020. Thời gian triển khai: từ tuần 18, từ ngày 04/05/2021 cho đến khi có thông báo mới của Học viện.
Kế hoạch giảng dạy – học tâp của giảng viên và sinh viên được cập nhật trên hệ thống QLĐT http://qldt.ptit.edu.vn/. Đề nghị giảng viên và sinh viên truy cập hệ thống QLĐT để nắm được kế hoạch chi tiết.
b. Các học phần không tổ chức học tập trực tuyến: Giáo dục thể chất, Thực hành cơ sở, Thực hành chuyên sâu (ngành KT ĐTTT, CN KT Đ-ĐT), các phần thực hành của các lớp học phần chưa có hệ thống thực hành trực tuyến đã được nghiệm thu. Phòng Giáo vụ sẽ điều chỉnh lịch học cụ thể các học phần trên hệ thống Quản lý đào tạo sau khi sinh viên quay trở lại Học viện học tập trung.
2. Thời gian giảng dạy – học tập:
Thời gian giảng dạy – học tập đối với các lớp học trực tuyến được điều chỉnh kèm theo.
3. Lưu ý đối với sinh viên:
– Sinh viên thực hiện kế hoạch học tập trực tuyến theo các văn bản hướng dẫn và thời khóa biểu trên hệ thống QLĐT.
– Để đảm bảo công tác phòng dịch, đề nghị các sinh viên thực hiện nghiêm túc khi quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuân thủ quy định chung về phòng chống dịch Covid-19 của nhà nước và Học viện, chú ý thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế.
Trân trọng ./.
*Thời gian điều chỉnh các tiết học trực tuyến:
2