Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 02/2023

Thông báo: V/v Bảo trì, nâng cấp hệ thống hệ thống Edusoft Web
14/02/2023
Thông báo: V/v Hoàn thiện thủ tục xét miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm, xét chuẩn đầu ra tiếng Anh (đợt 1 năm học 2022-2023)
23/02/2023

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện.

– Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên tính đến ngày 15/02/2023

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên hệ đại học chính quy  đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 02 năm 2023 như sau:

1. Danh sách các sinh viên đã tích lũy đủ điều kiện để xét tốt nghiệp kèm theo.

2. Danh sách các sinh viên đã tích lũy đủ điều kiện nhưng còn thiếu hồ sơ để xét tốt nghiệp và nợ học phí kèm theo.

3. Sinh viên tra cứu điểm đã được cập nhật trên trang http://qldt.ptit.edu.vn.

4. Hoãn xét tốt nghiệp:

Các trường hợp có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp có nhu cầu hoãn xét thì làm đơn và nộp đơn trước 16h00 ngày 23/02/2023 để được xem xét giải quyết, cụ thể:

Nộp đơn tại Văn phòng Một cửa (ô số 1) hoặc gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng Giáo vụ – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông – Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông – Hà Nội.

5. Các trường hợp thắc mắc, sinh viên dùng Email Học viện cấp gửi tới phòng Giáo vụ (cô Đỗ Thúy Hằng – email: hangdt@ptit.edu.vn, điện thoại 0243.8547797).

 

6. Lưu ý: Các trường hợp chưa hoàn thiện học phí và kinh phí xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, còn thiếu hồ sơ sẽ không được đưa vào danh sách xét tốt nghiệp đợt này sau ngày 23/02/2023.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Trân trọng!

Tải về:

DSSV trả nợ môn học, đủ điểm xét tốt nghiệp (14.02.23)