Thông báo V/v: Đăng ký học học phần tiếng Anh Course 1 (BAS1157) cho sinh viên khóa 2021 đã hoàn thành chương trình học phần tiếng Anh Course 0 (BAS1156)

Thông báo: Ban hành Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2021-2022
10/05/2022
Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2017-2022 khối ngành Kỹ thuật – Đợt 1 năm 2022
10/05/2022
Show all

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D21

 

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập kỳ 2 năm học 2021-2022; Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký và tổ chức học học phần tiếng Anh Course 1 (BAS1157) cho các sinh viên khóa 2021 đã tham gia học học phần tiếng Anh Course 0 (BAS1156), cụ thể như sau:

1- Đối tượng thực hiện đăng ký:

190 sinh viên đã tham gia học tiếng Anh Course 0 trong học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (Danh sách tại phụ lục kèm theo)

2- Thời gian đăng ký:

Đăng ký online trên hệ thống qldt từ 12h ngày 10/05/2022 (thứ 3) đến 12h ngày 12/05/2022 (thứ 5)

3- Thao tác đăng ký:

Sinh viên vào phần Đăng ký môn học, kéo xuống cuối trang màn hình, tại ô Đăng ký nguyện vọng nhập: BAS1157 (là Mã học phần tiếng Anh Course 1), sau đó bấm nút LƯU.

Lưu ý:

– Các sinh viên nào không đăng ký nguyện vọng học đúng theo thời gian quy định trên sẽ không được tham gian học nội dung tiếng Anh Course 1 trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 (bắt đầu học từ 15/05/2022).

– Sau ngày 13/05/2022, các sinh viên đã thực hiện đăng ký, xem và học theo lịch học tiếng Anh Course 1 của cá nhân trên hệ thống qldt.

Trân trọng./.

Tải về:

Phuluc_DSSV_da_hoc_BAS1156