Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D18 ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

Thông báo: V/v Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2021-2022 chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học Cơ sở Đào tạo Hà Nội
08/10/2021
Thông báo: Tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh cho khóa 2021
12/10/2021

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp D18ĐT

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2021-2022; Theo đề xuất của khoa Kỹ thuật điện tử 1 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D18ĐT từ học kỳ 2 năm học 2021-2022; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

  • Các lớp D18ĐT: 242SV (có danh sách kèm theo) cho 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử máy tính (khoảng 121 sinh viên); Xử lý tín hiệu và truyền thông (khoảng 121 sinh viên)
  • Khoa KTĐT 1 sẽ tư vấn online trên Trans ID 70238 lúc 11h15 ngày 13/10/2021.
  • Phòng Giáo vụ đề nghị CVHT và yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp trên thực hiện các nội dung sau:
  • Quán triệt đến tất cả các thành viên của lớp về mục tiêu, ý nghĩa…của việc phân chuyên ngành đào tạo, để sinh viên nhận thức đúng về việc phân chuyên ngành đào tạo của Học viện.
  • Các sinh viên đăng ký online trên trang http://qldt.ptit.edu.vn/ từ  ngày 12h00 ngày 19/10/2021 đến 17h00 ngày 22/10/2021. Cách đăng ký sinh viên xem trên trang web qldt.ptit.edu.vn (Điều chỉnh lịch đăng ký so với cũ là 8h00 ngày 18/10/2021)
  • Lưu ý: Các trường hợp sinh viên không đăng ký trực tuyến, Học viện sẽ tự sắp xếp theo chuyên ngành hợp lý.

Phòng Giáo vụ phối hợp với khoa KTĐT1 căn cứ đăng ký nguyện vọng của SV và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!