Thông báo: V/v Công bố danh sách sinh viên đăng ký học lại, hai văn bằng được học ghép

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy, liên thông lên đại học, đại học vừa làm vừa, đại học từ xa, Cao đẳng chính quy của Học viện
12/08/2014
Kế hoạch ôn tập, giải đáp kiến thức dự thi tốt nghiệp và đề cương ôn thi cho sinh viên đại học chính quy khóa 2010-2015 (D10)
21/08/2014
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo

V/v CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HAI VĂN BẰNG ĐƯỢC HỌC GHÉP

Phòng Giáo vụ thông báo Danh sách đăng ký của các sinh viên khóa 11 và các năm trước; sinh viên học 2 văn bằng (Đối tượng 2.b và 2.c trong thông báo số 100/TB-GV) (File đính kèm).

Các sinh viên khóa 12, 13 đăng ký online thì xem kết quả đăng ký trực tiếp trên hệ thống.

Lưu ý:    –    Một số sinh viên không được chấp nhận đơn đăng ký xem ở cột Ghi chú của danh sách.

–       Điều chỉnh một số sinh viên sang lớp khác so với đăng ký do hết chỗ. Những sinh viên này nếu không học được theo thời khóa biểu của lớp chuyển sang thì phải xin rút đăng ký.

Trân trọng ./.

Tải về:

Tổng hợp danh sách học ghép (Cập nhật 21/08/2014)