Kế hoạch ôn tập, giải đáp kiến thức dự thi tốt nghiệp và đề cương ôn thi cho sinh viên đại học chính quy khóa 2010-2015 (D10)

Thông báo: V/v Công bố danh sách sinh viên đăng ký học lại, hai văn bằng được học ghép
18/08/2014
Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 9 năm 2014)
22/08/2014

Ngày 25/08/2014

Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh Hội trường tổ chức ôn cho các lớp ngành Quản trị kinh doanh. Cụ thể sinh viên download file mới cập nhật

—————————————————————————————————————

Phòng Giáo vụ thông báo:

Kế hoạch ôn tập, giải đáp kiến thức dự thi tốt nghiệp và đề cương ôn thi cho sinh viên đại học chính quy khóa 2010-2015 (D10) cụ thể như sau:

Kế hoạch ôn thi theo từng ngànhMôn chính trị riêng

Đề nghị các sinh viên Download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về:

Kế hoạch giải đáp thắc mắc, ôn thi (Cập nhật điều chỉnh Hội trường QTKD – 25.08.2014)
Đề cương ôn thi D10