Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên D16 các ngành kỹ thuật đợt tháng 3/2021 (lần 1)

Thông báo: Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2020-2021
08/03/2021
Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II, năm học 2020-2021
15/03/2021

Kính gửi:              Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2016 các ngành Kỹ thuật

                    (các ngành KT ĐTVT, CNTT, ATTT, CN KT Đ-ĐT, CN ĐPT)

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 110/3/2021 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2021 (lần 1) đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2016 các ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ Đa phương tiện và Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóahoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên như sau:

  1. Quyết định kèm danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2021 của các lớp sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn/giaovu (mục Thông tin tốt nghiệp, văn bằng tốt nghiệp).
  2. Từ 14h00 ngày thứ tư (17/3/2021), phòng Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa (bản gốc) và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên vào các ngày làm việc trong tuần tại “Văn phòng một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMTND, thẻ sinh viên và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện.

Trường hợp sinh viên có nhu cầu, Học viện sẽ cấp bản sao GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa. Sinh viên đăng ký, nộp phí theo quy định của Học viện và nhận lại bản sao tại Văn phòng một cửa. Mức phí: 3.000 đ/bản sao.

  1. Sinh viên theo dõi kế hoạch cấp phát văn bằng trong các thông báo tiếp theo của Học viện tại trang tin của Học viện và của phòng Giáo vụ (dự kiến trong tháng 4/2021).
  2. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước 17h00 ngày 23/3/2021.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

QUYET DINH TOT NGHIEP D16 KY THUAT _LAN1