Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng đợt tháng 04/2016

Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2013 (Các lớp C13)
05/04/2016
Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng đợt tháng 04/2016 (12/4/2016 )
12/04/2016
Show all

THÔNG BÁO

Về việc Cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng.

 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng của toàn Học viện, cụ thể:

ü  Danh sách sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học từ xa ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐ-HV ngày 09/09/2015 và các Quyết định số 864,865/QĐ-HV ngày 24/11/2015  của Giám đốc Học viện (chi tiết kèm theo).

ü  Danh sách sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 591/QĐ-HV ngày 09/09/2015 của Giám đốc Học viện (chi tiết kèm theo).

ü  Danh sách sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học (liên thông chính quy) ban hành kèm theo các Quyết định số 588,589/QĐ-HV ngày 09/09/2015 và các Quyết định số 846,847/QĐ-HV ngày 18/11/2015  của Giám đốc Học viện (chi tiết kèm theo).

Danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn

Học viện thông báo và đề nghị:

§   Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho các sinh viên của cơ sở đào tạo phía Nam được biết, dự kiến kế hoạch nhận bằng.

§   Phòng Giáo vụ thông báo cho các sinh viên của cơ sở đào tạo phía Bắc được biết.

§   Sinh viên của cơ sở đào tạo phía Bắc hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại Phòng 106-A3 vào các buổi chiều thứ 5 và chiều thứ 6 hàng tuần.

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên được cấp bằng
12/4/2016