Thông báo: Kết quả đăng ký xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, đợt 2 học kỳ II 2022-2023 (tháng 5/2023)

Thông báo V/v: Thực hiện đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp đối với các lớp sinh viên khối ngành Kỹ thuật – Khóa 2019
30/05/2023
Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2023
09/06/2023

Căn cứ các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông liên quan đến việc xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh; Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký xét chuyển đổi điểm, xét chuẩn đầu ra đối với sinh viên dùng chứng chỉ đợt 2-kỳ II năm học 2022-2023 (đợt tháng 5/2023);

Học viện thông báo các sinh viên đủ điều kiện để được xét chuyển đổi điểm, xét chuẩn đầu ra tiếng Anh của sinh viên  khóa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)như sau:

  1. Danh sách các sinh viên đủ điều kiện kèm theo.
  2. Sinh viên hoàn thiện thủ tục nộp kinh phí xét theo quy định của Học viện:

– Thời gian thu: Từ ngày 02/06/2023 – 09/06/2023

– Hình thức thu: Học viện triển khai thu kinh phí qua hệ thống mã thanh toán định danh (Sinh viên đăng nhập ứng dụng PTIT S-Link hoặc địa chỉ https://slink.ptit.edu.vn với tài khoản của cá nhân và truy cập chức năng thông tin công nợ để thực hiện thanh toán theo hướng dẫn).

  1. Các trường hợp chưa hoàn thành nộp kinh phí xét, Học viện sẽ chưa công nhận kết quả mà sinh viên đã đăng ký.
  2. Các sinh viên có thắc mắc về hồ sơ đăng ký xét đề nghị liên hệ phòng Giáo vụ -SDT:024.385.47797 hoặc gửi email theo địa chỉ: cphien@ptit.edu.vn. Các vướng mắc về kinh phí xét liên hệ Phòng Tài chính kế toán – SĐT: 024.33113166 để được giải đáp.

Học viện thông báo và yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng ./.

 

Tải về (danh sách dự kiến được xét CĐĐ, CĐR):

K2014-đợt 20) – CĐĐ T05- 2023

K2015 CĐĐ

K2016 CĐĐ

K2017 – CĐĐ

K2018 – CĐĐ

K2019 – CĐĐ

Chuẩn đầu ra D14-D18 (T5.2023)

Chuẩn đầu ra K2019