Thông báo Về việc: Mức thu học phí và kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2022-2023

Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK II 2022-2023
20/03/2023
Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học lớp riêng kỳ 2, năm học 2022-2023
24/03/2023

Thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023; Công văn số 694/BGDĐT-KHTC ngày 23/02/2023 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo mức thu học phí năm học 2022-2023 và kế hoạch thu học phí, kinh phí học lại, học cải thiện học kỳ II, năm học 2022-2023 như sau:

 1. Mức thu:
 2. Mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với khối ngành đào tạo trình độ đại học áp dụng theo mức thu học phí tại Quyết định số 477/QĐ-HV ngày 10/6/2021 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành mức thu học phí và mức thu khác năm học 2021-2022. Riêng mức thu học phí đối với các hệ/trình độ đào tạo và mức thu khác năm học 2022-2023 thực hiện theo quyết định số 291/QĐ-HV ngày 9/3/2023 của Giám đốc Học viện.
 3. Trường hợp Học viện đã thu học phí kỳ 1 năm học 2022-2023 có chênh lệch so mức thu học phí năm học 2021-2022 thì Học viện thực hiện bù trừ phần chênh lệch cho sinh viên vào kỳ thu học phí học kỳ 2, năm học 2022-2023, riêng đối với sinh viên đã tốt nghiệp thì Học viện chi trả trực tiếp.
 4. Học phí phải nộp của học kỳ 2, năm học 2022-2023 sinh viên xem chi tiết tại trang Quản lý đào tạo: https://qldt.ptit.edu.vn/ từ khoản cá nhân (mục xem học phí).
 5. Trường hợp Học viện đã chi trả các khoản học bổng chính sách, học bổng đầu vào cho sinh viên trúng tuyển đại học hệ chính quy thì Học viện sẽ thực hiện bù trừ phần chênh lệch vào kỳ 2 năm học 2022-2023.
 6. Thời gian thu: Từ ngày 21/03/2023 đến 15/04/2023.

III. Hình thức thu: Học viện thu học phí, kinh phí học lại, học cải thiện qua Ngân hàng, cụ thể như sau:

 1. Đối với sinh viên đã có thẻ/tài khoản tại Ngân hàng NN và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank):

Cách 1: Sinh viên/phụ huynh sử dụng ứng dụng E-Mobile Banking của Agribank và mã sinh viên để nộp tiền (chi tiết hướng dẫn trong Phụ lục 3 đính kèm).

Sinh viên/phụ huynh chưa đăng ký dịch vụ E-Mobile Banking thì mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân ra quầy giao dịch Agribank bất kỳ để đăng ký dịch vụ.

Cách 2: Sinh viên nộp tiền học phí vào tài khoản Agribank của sinh viên và ngân hàng sẽ tự động trừ tiền học phí từ tài khoản của sinh viên sang tài khoản của Học viện.

Lưu ý: Vào các kỳ thu học phí, số dư trên tài khoản của sinh viên phải đảm bảo lớn hơn số học phí phải nộp (không bao gồm 50.000 đ duy trì tài khoản).

 1. Đối với sinh viên chưa có thẻ/tài khoản tại Agribank:

Cách 1: Sinh viên có thể mở mới tài khoản ngân hàng tại Agribank Hà Nội (mã chi nhánh 1500) ngay trên ứng dụng E-Mobile Banking của Agribank mà không cần ra quầy giao dịch. Sau khi có tài khoản, sinh viên nộp tiền học phí, học lại qua ứng dụng E-Mobile Banking theo hướng dẫn trong Phụ lục 3 đính kèm.

Cách 2: Sinh viên đến điểm giao dịch bất kỳ của Agribank trên toàn quốc để nộp tiền học phí, học lại tại quầy. Tại đây, sinh viên/phụ huynh cung cấp tên trường hoặc mã số của trường (1861) và mã sinh viên cho nhân viên Agribank để tra cứu trên hệ thống BillPayment số tiền sinh viên phải nộp. Kết quả giao dịch nộp tiền thành công sẽ được cập nhật tức thời trên hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường.

Sinh viên tra cứu số tiền học phí, học lại kỳ II năm học 2022-2023 qua tài khoản của mình trên hệ thống quản lý đào tạo tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn.

 1. Sinh viên xin hoãn, chậm nộp học phí:

Các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt (sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt…) phải làm đơn xin hoãn, chậm nộp học phí kèm theo hồ sơ theo quy định (có mẫu đơn trong Phụ lục 2 đính kèm) để Học viện xem xét.

Hình thức xử lý đối với các sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn:

 • Không được tham gia kỳ thi kết thúc học phần kỳ II năm học 2022-2023;
 • Không được đăng ký học kỳ phụ năm học 2022-2023;
 • Không được đăng ký môn học học kỳ I năm học 2023-2024.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Sinh viên có thắc mắc thì liên hệ Phòng Tài chính Kế toán tại bộ phận 1 cửa để được giải đáp (ĐT: 024.331.13166).

Tải về:

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ KỲ 2 NĂM 22-23