THÔNG BÁO Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2014-2015

Lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (cập nhật lịch thi bổ sung 08.09.2014)
09/09/2014
Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2010–2014 (Cơ sở đào tạo Hà Nội)
11/09/2014
Show all

THÔNG BÁO

Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2014-2015

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi thẻ sinh viên (thẻ cứng plastic) năm học 2014-2015 như sau:

1.      Đối tượng: Sinh viên các lớp hệ Cao đẳng, Đại học, Liên thông chính quy đang trong thời gian học tập tại Cơ sở Hà Nội đã bị mất, hỏng thẻ sinh viên và có nhu cầu làm lại, cấp lại.

2.      Thủ tục, thời gian thực hiện:

–          Sinh viên làm đơn xin cấp lại thẻ sinh viên theo mẫu, nộp lệ phí tại Phòng KTTC – Bộ phận một cửa và nộp đơn tại Phòng Giáo vụ – Bộ phận một cửa.

–          Mức lệ phí: 50.000 đ/thẻ.

–          Thời gian nộp đơn: Từ 09/09/2014 đến 17/09/2014.

–          Thời gian trả thẻ: Phòng Giáo vụ sẽ có thông báo cụ thể sau.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các sinh viên thuộc các đối tượng nêu trên biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng thông báo!

Toàn văn thông báo + Mẫu biểu