Thông báo: Thời khóa biểu các lớp học Giáo dục quốc phòng – An ninh khóa 2022

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2022.
28/10/2022
Thông báo: Danh sách, lịch thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 3 năm 2022
01/11/2022
Show all

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2022-2023 của Trung tâm GDQP-AN trực thuộc Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Phòng Giáo vụ thông báo thời khóa biểu học tập Giáo dục quốc phòng – An ninh  của khóa 2022, cụ thể như sau:

Sinh viên download file kèm.

Trân trọng ./.

Tải về:

Thời khóa biểu