Thông báo nghỉ học quốc khánh và lịch học bù

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 9 năm 2014)
22/08/2014
Thông báo: Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2010
27/08/2014
Show all
THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ học ngày 01/09/2014 và lịch học bù

Kính gửi:        – Các Khoa đào tạo 1, các Viện.

– Các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn

                                                           

Căn cứ vào công văn số 1196/CV-HV ngày 31/12/2013 về việc thông báo lịch nghỉ lễ, Tết năm 2014, phòng Giáo vụ thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Viện và các lớp sinh viên:

– Ngày 01/09/2014: Nghỉ dạy và học đối với tất cả các lớp.

– Ngày 06/09/2014: Lịch học bù ngày 01/09/2014 cho các lớp khóa 2011, 2012, 2013.

– Đối với các lớp có lịch học vào ngày thứ 7 (06/09/2014) giáo viên chủ động liên hệ với phòng Giáo vụ để đăng ký lịch học bù cho phù hợp.

Phòng Giáo vụ đề nghị các Khoa đào tạo 1, các Viện thông báo tới các Bộ môn, giảng viên, giảng viên thỉnh giảng có liên quan được biết và cùng phối hợp triển khai thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ đào tạo của Học viện.

Trân trọng!