Thông báo sách mới tháng 5 2021

THÔNG BÁO VỀ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TRONG MÙA DỊCH
04/05/2021
Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
05/06/2021
Show all

004.35 Đa xử lý

 1. Parhami, Behrooz..
  Introduction to parallel processing : algorithms and architectures / Behrooz Parhami.- New York : Plenum Press, c1999.- xxi, 532 p. : ill. ; 26 cm
  Kí hiệu xếp giá : AM/01308 , Phục vụ môn học: Kiến trúc và thuật toán song song

004.2/4 Phân tích thiết kế hệ thống, cấu trúc máy tính, đánh giá hiệu suất

 1. Jain, Raj..
  The art of computer systems performance analysis : techniques for experimental design, measurement, simulation, and modeling / Raj Jain.- New York : Wiley, c1991
  xxvii, 685 p. : ill. ; 24 cm
  Kí hiệu xếp giá : AM/01305
  Phục vụ môn học: Đánh giá hiệu năng mạng

005.13/3 Ngôn ngữ lập trình

 1. Kuchana, Partha..
  Software architecture design patterns in Java / Partha Kuchana.- Boca Raton, FL : Auerbach Publications, 2004.- xxii, 492 p. ; 26 cm
  Kí hiệu xếp giá : AM/01307
  Phục vụ môn học: Kiến trúc và thiết kế phần mềm

005.4/3 Lập trình và chương trình hệ thống

 1. Tanenbaum, Andrew S., 1944-.
  Modern operating systems / Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos.- Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, c2016.- xxvii, 1076 p. : ill. ; 25 cm
  Kí hiệu xếp giá : AM/01300
  Phục vụ môn học: An toàn hệ điều hành
 2. Tanenbaum, Andrew S., 1944-.
  Distributed systems : principles and paradigms / Andrew S. Tanenbaum, Maarten Van Steen.- Upper Saddle RIiver, NJ : Pearson Prentice Hall, c2007.- xviii, 686 p. : ill. ; 25 cm
  Kí hiệu xếp giá : AM/01303
  Phục vụ môn học: Các hệ thống phân tán

005.75 Tệp dữ liệu và cơ sở dữ liệu

 1. Soyinka, Wale, author..
  Linux administration: a beginner\’s guide / Wale Soyinka.- San Francisco : McGraw Hill Education, 2012
  Kí hiệu xếp giá : AM/01306
  Phục vụ môn học: Hệ điều hành Windows và Linux/Unix

005.8 An toàn dữ liệu

 1. Sanders, Chris, 1986- author..
  Applied network security monitoring : collection, detection, and analysis / Chris Sanders, Jason Smith ; David J. Bianco, technical editor.- Amsterdam ; Boston : Syngress, an imprint of             Elsevier, [2014].- xxiv, 472 pages : illustrations ; 24 cm
  Kí hiệu xếp giá : AM/01309
  Phục vụ môn học: Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng 
 2. Basta, Alfred..
  Database security / Alfred Basta, Melissa Zgola, Dana Bullaboy; [edited by] Stephen Helba, Marah Bellegarde, Natalie Pashoukos. – Clifton Park, NY : Course Technology, Cengage              Learning,  2012
  Kí hiệu xếp giá : AM/01302
  Phục vụ môn học: An toàn ứng dụng web và cơ sở dữ liệu
 3. Kim, David (Information technology security consultant), author..
  Fundamentals of information systems security / David Kim, Michael G. Solomon.- xxii, 548 pages ; 24 cm
  Kí hiệu xếp giá : AM/01304
  Phục vụ môn học: Cơ sở an toàn thông tin
 4. Whitman, Michael E..
  Principles of information security/ Michael E.Whitman, Herbert J.Mattord.- Course Technology, c2012
  Kí hiệu xếp giá : AM/01301 , Phục vụ môn học: An toàn mạng