Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho sinh viên đại học- cao đẳng hệ chính quy dài hạn khóa 2014

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012-2013 của các lớp tại cơ sở Hà Đông (Cập nhật 02/10/2012)
02/10/2014
Thông báo V/v: Công bố danh sách sinh viên học ghép với khóa 14 học kỳ I năm học 2014-2015 (8/10/2014 )
08/10/2014
Show all

THÔNG BÁO

Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho sinh viên đại học- cao đẳng hệ chính quy dài hạn khóa 2014

Kính gửi:   Ban cán sự các lớp sinh viên hệ đại học- cao đẳng khóa 2014              

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch học kỳ 1 năm học 2014-2015 của các lớp đại học- cao đẳng khóa 2014 tại Cơ sở đào tạo Hà Đông, Phòng Giáo vụ thông báo triệu tập toàn bộ Ban cán sự các lớp đại học- cao đẳng hệ chính quy dài hạn khóa 2014 và cao đẳng nghề khóa 2014 để nghe phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh và yêu cầu Ban cán sự các lớp:

– Phổ biến trước kế hoạch học tập GDQP-AN (kèm theo thông báo này) cho toàn thể sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập. Trường hợp đã có chứng chỉ GDQP-AN hoặc do đ/k sức khỏe, sinh viên phải làm đơn cùng với đầy đủ giấp tờ để chứng minh và nộp trực tiếp cho phòng Giáo vụ (Văn phòng Giao dịch một cửa) trước ngày 9/10/2014

– Tập hợp tất cả các ý kiến của sinh viên trong lớp cũng như đề xuất, kiến nghị của lớp gửi phòng Giáo vụ ngay trong buổi tập huấn;

– Căn cứ theo kế hoạch học tập GDQP-AN, thời khóa biểu của hệ đại học thuộc các ngành Quản trị, Kế toán, Marketing có sự thay đổi, phòng Giáo vụ sẽ thông báo cụ thể sau.

1. Đối tượng tập trung:   Ban cán sự các lớp đại học- cao đẳng hệ chính quy dài hạn khóa 2014  và  cao đẳng nghề khóa 2014

2. Thời gian:   17 h30 ngày 09/10/2014;

3. Địa điểm:     Hội trường số 1;

4. Nội dung:   Giáo viên của Trung tâm GDQP cùng với phòng Giáo vụ: Phổ biến kế hoạch, nội dung của khóa học giáo dục quốc phòng- An ninh, quán triệt ý thức học tập, giải đáp thắc mắc….

Phòng GV thông báo và yêu cầu BCS các lớp tập trung đầy đủ và đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Trân trọng!

Tải về:

Thông báo tập huấn phổ biến QP-An Ninh

Kế hoạch đào tạo QP-AN khóa 2014