14/04/2016
1

Thông báo Quyết định danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2016 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng […]
11/04/2016
1

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2016 (11/4/2016 )

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông  báo tuyển sinh Liên thông từ trình độ […]
08/04/2016
1

Thông báo QĐ công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi Thạc sĩ Đợt 1 năm 2016

THÔNG BÁO QĐ CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2016 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân […]
08/04/2016
1

Thông báo Quyết định miễn thí môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH MIỄN THÍ MÔN TIẾNG ANH TRONG KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2016 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông […]
28/03/2016
1

Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2016 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo điều chỉnh chỉ […]
18/12/2015
1

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2016 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ […]
19/10/2015
1

Kế hoạch tổ chức nhập học cho sinh viên hệ Đại học liên thông năm 2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHẬP HỌC CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2015 Căn cứ Kế hoạch đào tạo của hệ Đại học Liên thông năm 2015, […]
01/09/2015
1

Thông báo điểm chuẩn xét trúng tuyển đại học liên thông chính quy năm 2015

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN XÉT TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2015 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển đại […]
07/07/2015
1

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông  báo tuyển sinh Liên thông từ trình độ […]
20/10/2014
1

Kế hoạch Tổ chức nhập học cho sinh viên hệ Đại học liên thông năm 2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHẬP HỌC CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2014 Kế hoạch tổ chức nhập học Quy trình tiếp nhận 20/10/2014