Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2015

1
Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2015
16/03/2015
1
Kết quả điểm đánh giá hồ sơ và bài luận của ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2015
23/07/2015
Show all
1
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông  báo tuyển sinh Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015 như sau:
I/. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, NGÀNH ĐÀO TẠO

STT Ngành tuyển sinh đào tạo Mã số Chỉ tiêu tuyển sinh Phạm vi tuyển sinh
1 Kỹ thuật Điện tử, truyền thông D520207 Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc 200
2 Công nghệ thông tin D480201
3 Quản trị kinh doanh D340101

 

II/. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Người dự tuyển liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:

–    Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy đúng ngành do Học viện cấp;
-Hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy đúng, phù hợp với ngành đăng ký dự thi do các trường đại học, cao đẳng khác đã có Báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng cấp (Danh mục các ngành đào tạo cao đẳng phù hợp được quy định tại Phụ lục kèm theo).
(Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
–    Đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì và có tổng điểm 3 môn thi (theo tổ hợp môn xét tuyển) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo và Đào tạo quy định (tổ hợp các môn xét tuyển được quy định tại mục IV).
–    Có đủ sức khỏe để học tập;
–    Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

III/. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

–    Học viện sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 tại cụm thi do các trường đại học chủ trì để thực hiện xét tuyển.
–    Xét tuyển theo từng ngành học thí sinh đăng ký xét tuyển.
–    Xét từ thí sinh có kết quả thi cao xuống cho đến hết chỉ tiêu.
(Các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo đối tượng, khu vực được thực hiện theo Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

IV/. TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

 

Ngành đăng ký dự tuyển Tổ hợp môn xét tuyển Ghi chú
Kỹ thuật Điện tử truyền thông Toán, Lý , Hóa (Khối A cũ) Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia được tổ chức từ ngày 30/06/2015 đến ngày 04/07/2015.
Toán, Lý, Anh (Khối A1 cũ).
Công nghệ thông tin Toán, Lý , Hóa (Khối A cũ);
Toán, Lý, Anh (Khối A1 cũ).
Quản trị kinh doanh Toán, Lý , Hóa (Khối A cũ);
Toán, Lý, Anh (Khối A1 cũ);
Toán, Văn, Anh (Khối D1 cũ).

V/. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VÀ BẰNG TỐT NGHIỆP
Hình thức đào tạo Liên thông chính quy: Đào tạo liên thông chính quy được tổ chức, quản lý theo quy định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Sinh viên học tập trung toàn bộ thời gian tại Học viện. Sau khi hoàn thành khóa học và đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp theo Quy chế sinh viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy.
VI/. HỒ SƠ VÀ PHÍ XÉT TUYỂN
Khi có kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại cụm thi do các trường đại học chủ trì và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy của Bộ giáo và Đào tạo quy định, Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

–    Phiếu đăng ký xét tuyển.(Thí sinh đăng ký xét tuyển và học tập tại Cơ sở Phía Bắc ghi mã trường BVH, tại Cơ sở Phía Nam ghi mã trường BVS trên phiếu ĐKXT)
–    Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tương ứng với đợt xét tuyển. Giấy chứng nhận kết quả thi photo hoặc sao công chứng đều không hợp lệ.
–    Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm trình độ Cao đẳng.
–    Bản sao công chứng giấy xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).
–    02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
–    Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng.

VII/. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

– Dự kiến từ ngày 01/08/2015 đến 17h00 ngày 20/08/2015.
– Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển có thể nộp qua đường Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh EMS hoặc trực tiếp tại cơ sở đào tạo tại Học viện. (Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời gian tính theo dấu Bưu điện trên phong bì thư).

VIII/. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phía Bắc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (mã trường BVH)
Văn phòng giao dịch một cửa – Bộ phận tuyển sinh

Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 04.33528122  Fax: 04.33829326
Phía Nam Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông – Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh (mã trường BVS)
Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38297220;  Fax: 08.38295092

Mọi thông tin chi tiết thí sinh có thể xem tại website của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: http://tuyensinh.ptit.edu.vn; .

7/7/2015