29/06/2020
a

Thông báo phát Chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi ngày 20.06.2020)

THÔNG BÁO Về việc Lịch trả Chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi ngày 20.06.2020)   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Lịch trả Chứng chỉ […]
22/06/2020

Thông báo tuyển sinh Đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2020

Thông báo tuyển sinh Đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2020 Nội dung: Thong bao tuyen sinh dao tao tu xa_0001
22/06/2020

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức Vừa làm Vừa học năm 2020

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức Vừa làm Vừa học năm 2020 Nội dung: Thong bao tuyen sinh he vua lam vua hoc_0001
18/06/2020
images

Lịch thi chứng chỉ TOEIC QUỐC TẾ THÁNG 6/2020

File thông báo Danh sách thi Học viện thông báo Lịch thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế đợt thi tháng 06/2020 như sau: Thời gian bắt đầu thi: 08h30 […]
12/06/2020

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT  ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trình […]
08/06/2020
images-1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT  ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và […]
08/05/2020

Điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh và nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ thạc […]
21/02/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2020

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ […]
06/02/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT […]
25/10/2019

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2019 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC […]