Tài liệu in

31/12/2021

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12.2021

Trung tâm TTTV xin giới thiệu với bạn đọc Bộ sách kỹ năng mới được xử lý và đặt tại Kho Mở: Stekel, Wilhelm. Cái […]
14/08/2021

GIỚI THIỆU BỘ SÁCH “AN TOÀN THÔNG TIN’ – NXB THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tuyên truyền, phổ biến, […]