Tài liệu in

29/09/2023

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THÁNG 9.2023

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ Tác giả: TS. GVC Nguyễn Văn Hậu “Kế toán doanh nghiệp dịch vụ” được biên soạn và xuất bản […]
01/08/2023

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH MỚI

GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ LOGIC SỐ Tác giả: PGS.TS. Đặng Hoài Bắc – TS. Đỗ Mạnh Hà – TS. Nguyễn Ngọc Minh “Thiết kế logic […]