Tài liệu số

04/12/2019

THÔNG BÁO EBOOK MỚI THÁNG 12 NĂM 2019

Francisco J. Martínez-López Ebook: Handbook of Strategic e-Business Management Publisher: Springer Science & Business Media; 2013 ISBN: B00GRNREUI Ignacio Gil-Pechuán Ebook: Strategies in e-business : […]
04/12/2019

BÀI GIẢNG HỌC VIỆN

Trung tâm Thông tin – Thư viện kính gửi quý bạn đọc file danh mục Bài giảng Học viện mới nhất có hiệu chỉnh, bổ […]