Tài liệu số

29/09/2023

THƯ MỤC BÀI GIẢNG SỐ THÁNG 9.2023

Mời bạn đọc truy cập Thư viện số: http://dlib.ptit.edu.vn/ để xem các bài giảng mới phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu. AN TOÀN […]
01/08/2023

THƯ MỤC BÀI GIẢNG SỐ THÁNG 7.2023

Trung tâm Thông tin Thư viện xin trân trọng giới thiệu bài giảng mới thuộc 02 ngành Điện tử viễn thông và Quản trị kinh […]