Tài liệu số

01/09/2021

THÔNG BÁO E-BOOK MỚI THÁNG 8.2021

OER – SÁCH KHOA HỌC CƠ BẢN Probability, random variables, and random signal principles/ Peyton Z. Peebles, Jr.– McGraw-Hill, 2001 Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2332 Môn […]
19/07/2021

THƯ MỤC BÀI GIẢNG THÁNG 7.2021 TRÊN HỆ THỐNG THƯ VIỆN SỐ

Mời bạn đọc truy cập Thư viện số: http://dlib.ptit.edu.vn/ để xem các bài giảng mới phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu. I. […]