Tài liệu số

30/05/2022

GIỚI THIỆU SÁCH “GIÁO TRÌNH CƠ SỞ AN TOÀN THÔNG TIN” – PGS.TS. HOÀNG XUÂN DẬU

Trong tiến trình lịch sử của loài người, thời kì xã hội hiện đại và công nghệ hóa như ngày nay là một trong những […]
01/04/2022

THÔNG BÁO BÀI GIẢNG THÁNG 3.2022

🌻 PTIT-ILC trân trọng kính mời quý bạn đọc cùng tham khảo 54 bài giảng mới đã được biên mục trên trang web nội sinh Http://dlib.ptit.edu.vn. Tất cả đều […]