Tài liệu số

21/03/2024

THÔNG BÁO BÀI GIẢNG SỐ THÁNG 3.2024

Mời bạn đọc truy cập Thư viện số tại địa chỉ: http://dlib.ptit.edu.vn/ để xem các bài giảng mới nhất phục vụ cho quá trình học tập, nghiên […]
29/09/2023

THƯ MỤC BÀI GIẢNG SỐ THÁNG 9.2023

Mời bạn đọc truy cập Thư viện số: http://dlib.ptit.edu.vn/ để xem các bài giảng mới phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu. AN TOÀN […]