Đảm bảo chất lượng Giáo dục

03/09/2021
ke hoach

Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030

Ngày 24/6/2021, Học viện ban hành Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông […]
03/09/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Quyết định ban hành Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

Ngày 22/06/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ra quyết định số 519/QĐ-HV về việc ban hành Quy định tạm thời công tác […]
03/09/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Đảm bảo chất lượng tại các đơn vị thuộc Học viện

Ngày 22/6/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận (Tổ) Đảm bảo chất lượng […]
03/09/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đảm bảo chất lượng Học viện

Ngày 22/6/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quyết định kèm Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội […]