Kết quả điểm đánh giá hồ sơ và bài luận của ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2015

1
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2015
07/07/2015
1
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2015
10/08/2015
Show all
1
KẾT QUẢ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ VÀ BÀI LUẬN CỦA ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 1 NĂM 2015

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Kết quả điểm đánh giá hồ sơ và bài luận của ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2015 như sau:

23/7/2015