Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019

1
Tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2019
13/02/2019
Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
29/03/2019

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ 1226/QĐ-HV ngày 28/12/2018 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019. Chi tiết vui lòng xem thông tin trong các file đính kèm sau:

  1. Thông báo về tuyển sinh tiến sỹ năm 2019
  2. Mẫu 1: Phụ lục đăng ký dự tuyển
  3. Mẫy 2: Lý lịch khoa học
  4. Mẫu 3: Sơ yếu lý lịch
  5. Phụ lục I, II
  6. Phụ lục III
  7. Phụ lục IV
  8. Phụ lục V
  9. Phụ lục VI
  10. Phụ lục VII