THÔNG BÁO Kết quả đánh giá phân loại hồ sơ và định hướng nghiên cứu của ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020

anh TOEIC
HÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 12/2020)
13/11/2020
anh TOEIC
THÔNG BÁO Về việc tra cứu điểm thi phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào theo bài thi Toeic placement test đối với sinh viên đại học hệ chính qui khóa 2020 – cơ sở đào tạo phía Bắc
16/11/2020
Show all
anh tien si

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ kết quả đánh phân loại giá hồ sơ và báo cáo định hướng nghiên cứu của các ứng viên,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Kết quả như sau:

(Bảng tổng hợp kết quả đánh giá phân loại hồ sơ và định hướng nghiên cứu cửa ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020 kèm theo Bang tong hop ket qua xet tuyen NCS).

Trân trọng thông báo!