Tài liệu được số hóa

14/06/2021

THƯ MỤC BÀI GIẢNG SỐ THÁNG 6.2021 (1)

Mời bạn đọc truy cập Thư viện số: http://dlib.ptit.edu.vn/ để xem, tải các bài giảng mới phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, học tập, […]
04/12/2019

THÔNG BÁO EBOOK MỚI THÁNG 12 NĂM 2019

Francisco J. Martínez-López Ebook: Handbook of Strategic e-Business Management Publisher: Springer Science & Business Media; 2013 ISBN: B00GRNREUI Ignacio Gil-Pechuán Ebook: Strategies in e-business : […]
04/12/2019

BÀI GIẢNG HỌC VIỆN

Trung tâm Thông tin – Thư viện kính gửi quý bạn đọc file danh mục Bài giảng Học viện mới nhất có hiệu chỉnh, bổ […]
20/06/2019

ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY FH JOANNEUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, LIBRARY

Agriculture, Forestry etc.(3598) Biology (5612) Chemistry and Pharmacology (2860) Classical studies (496) Computer Science (3713) Economics (15082) Education (3361) Electrical Engineering, Measurement and Control Technology […]