THÔNG BÁO E-BOOK THÁNG 6.2021

THƯ MỤC BÀI GIẢNG SỐ THÁNG 6.2021 (1)
14/06/2021
Bia sach An ninh mang trong cuoc CM CN 4.0
An ninh mạng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
05/07/2021
Show all

Thư viện PTIT trân trọng giới thiệu bộ sách về Trí tuệ nhân tạo xuất bản mới nhất.  Mời Bạn đọc truy cập trang Thư viện số để xem và tải phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, học tập.

  1. Artificial Intelligence and Judicial Modernization/ Yadong Cui .- Springer, 2020


Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2262

 

  1. Artificial Intelligence and Deep Learning in Pathology/ Stanley Cohen MD (editor) .- Elsevier, 2020


Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2261

 

  1. Multi-Objective Optimization using Artificial Intelligence Techniques/ Seyedali Mirjalili, Jin Song Dong .- Springer, 2020


Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2260

 

  1. Enterprise Artificial Intelligence Transformation/ Rashed Haq .- Wiley, 2020

 

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2259

 

  1. Fundamentals of Artificial Intelligence/ R. Chowdhary Springer .- Nature New York Inc, 2020

 

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2258

 

  1. PyTorch Artificial Intelligence Fundamentals/ Jibin Mathew .- Packt Publishing, 2020


Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2256

 

  1. Artificial Intelligence By Example_ Acquire Advanced AI, Machine Learning and Deep Learning design skills/ Denis Rothman -Packt Publishing, 2020


Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2255

 

  1. – Machine Learning and Artificial Intelligence/ Ameet V Joshi .- Springer International Publishing, 2020


Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2254

 

  1. Artificial Intelligence Techniques for Satellite Image Analysis/ Jude Hemanth .- Springer International Publishing, 2020

 

Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2252

 

  1. Artificial intelligence – When do machines take over Klaus Mainzer.- Springer Berlin Heidelberg, 2020


Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2253