THƯ MỤC BÀI GIẢNG SỐ THÁNG 6.2021 (1)

H.1. Mot so ung dung tieu bieu cua IoT
Công nghệ mạng lưới vạn vật kết nối Internetvà ứng dụng trong thư viện thông minh
08/06/2021
THÔNG BÁO E-BOOK THÁNG 6.2021
25/06/2021
Show all

Mời bạn đọc truy cập Thư viện số: http://dlib.ptit.edu.vn/ để xem, tải các bài giảng mới phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu.

 1. NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

 

 1. Báo chí điều tra/ Lê Thị Hằng .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020 .- 98 tr.
 2. Lập trình âm thanh/ Phạm, Văn Sự.- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020 .- 93 tr.
 3. Diễn thuyết trước công chúng/ Đỗ, Hải Hoàn .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020 .- 108 tr.
 4. Kinh tế truyền thông/ Trần Hoàng Dương .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 135 tr.
 5. Lý thuyết truyền thông/ Lương Vân Lam.- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 97 tr.
 6. Nhập môn quảng cáo/ Nguyễn, Hoàng Dương.- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 128 tr.
 7. PR – chiến lược và thực hành/ Nguyễn Vân Anh.- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 184 tr.
 8. Các loại hình báo chí hiện đại/ Trần Đức Lai .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 246 tr.

 

 1. NGÀNH CNTT

 

 1. Lập trình hướng đối tượng/ Nguyễn Mạnh Sơn .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020 .- 250 tr.
 2. Ngôn ngữ lập trình C++/ Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Duy Phương .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020 .- 296 tr.
 3. Phát triển phần mềm hướng dịch vụ/ Phạm Văn Cường, Nguyễn Trọng Khánh .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020 .- 120 tr.
 4. Bài tập Kỹ thuật lập trình Hướng đối tượng/ Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Duy Phương. – Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 85 tr.
 5. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật/ Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Duy Phương .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 196 tr.
 6. Đảm bảo chất lượng phần mềm / Đỗ Thị Bích Ngọc.- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 128 tr.
 7. Kỹ thuật đồ họa/ Trịnh Thị Vân Anh.- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 217 tr.
 8. Nhập môn công nghệ phần mềm / Trần Đình Quế, Nguyễn Mạnh Hùng .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 276 tr.
 9. Phân tích thiết kế đảm bảo chất lượng phần mềm/ Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Thị Bích Ngọc .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 235 tr.
 10. Tin học cơ sở/ Phan Thị Hà .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 129 tr.
 11. Xây dựng các hệ thống nhúng .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 334 tr.
 12. Lập trình mạng/ Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Trọng Khánh .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 246 tr.

 

 • NGÀNH MARKETING

 

 1. Quản trị bán hàng/ Nguyễn Việt Dũng .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 157 tr.
 2. Bài tập Phát triển và ứng dụng website trong marketing/ Nguyễn Việt Dũng .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020.- 57 tr.

 

 1. NGÀNH KẾ TOÁN

 

 1. FA2 – Quản lý hồ sơ tài chính / Phạm Vũ Hà Thanh .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020