16/01/2019

Gần 93% sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có việc làm

Với tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm sau 6 tháng là 92,7%, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã vượt qua tỷ lệ 91% của […]
16/01/2019

Bảng xếp hạng trang web các trường đại học trên toàn thế giới

Tháng 01/2018, Bảng xếp hạng trang web các trường đại học trên toàn thế giới (Webometrics Ranking of World Universities – Webometrics) đã công bố danh sách xếp hạng các […]
16/01/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mở 2 ngành học mới

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2018. Theo đó, Học viện dự kiến sẽ tuyển sinh ngành học mới là […]
16/01/2019

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông tuyển gần 4000 chỉ tiêu năm 2018

Trường học viện công nghệ bưu chính viễn thông năm 2018 tuyển 3.450 chỉ tiêu, trong đó cơ sở Hà Nội là 2.600, cơ sở TPHCM là 850 chỉ tiêu. […]
15/01/2019
1

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Quyết định công nhận nghiên cứu sinh năm 2018 trong file đính kèm. File Quyết định công nhận […]
15/01/2019

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông tuyển gần 4000 chỉ tiêu năm 2018

Trường học viện công nghệ bưu chính viễn thông năm 2018 tuyển 3.450 chỉ tiêu, trong đó cơ sở Hà Nội là 2.600, cơ sở TPHCM là 850 chỉ tiêu. […]
15/01/2019

Phương thức tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2018

(VOH) – Năm 2018, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ mở thêm ngành, chuyên ngành đào tạo mới là ngành Thương mại điện tử và chuyên ngành Phân tích dữ […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2018. Danh sách chi tiết theo thông báo số 1020/TB-HV ngày 27 […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 04 năm 2017. Danh sách chi tiết theo thông báo số 771/TB-HV ngày 16 […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 06/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 06 năm 2018. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Thông báo số […]