Kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2019

images
Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2019
07/06/2019
images-1
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019
27/06/2019
Show all

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/6/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1.2019,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2019 như sau (Danh sách kèm theo CV 412).

Trân trọng thông báo!