Tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2019

1
Hướng dẫn điều thông tin vào phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào Đại học năm 2019
18/01/2019
1
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019
13/03/2019

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/06/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 12 tháng  02 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 của Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/06/2015 của Giám đốc Học viện,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2019 trong các file đính kèm

  1. Thông báo tuyển sinh
  2. Mẫu Sơ yếu lý lịch
  3. Phiếu đăng ký dự tuyển
  4. Mẫu xác nhận thời gian công tác
  5. Mẫu cử cán bộ dự thi