THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐSP NĂM 2017

1
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
17/03/2017
1
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SYDNEY
11/04/2017
Show all
1

1) Tên đơn vị: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

2) Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

TT Họ và tên Chức danh/ chức vụ Mobile E-mail
1 Vũ Tuấn Lâm Phó Giám đốc Học viện,

Phụ trách đào tạo

0903426232 lamvt@ptit.edu.vn
2 Tân Hạnh Phó Giám đốc Học viện,

Phụ trách Cơ sở Tp. HCM (BVS)

0907106251 tanhanh@ptit.edu.vn
3 Đặng Văn Tùng Trưởng phòng Đào tạo, Thường trực Hội đồng tuyển sinh 0912337788 tungdv@ptit.edu.vn
4 Nguyễn Hồng Huệ Chuyên viên  phòng Đào tạo 0912262694 huenth@ptit.edu.vn

3) Điện thoại: (04) 33528122, (04) 33512252;

4) Fax: (04) 33829236

5) Trang tư vấn trực tuyến: http://ptit.edu.vn/tuyensinh/hoi-dap-tu-van/

6) Website:

Cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH): http://ptit.edu.vnhttp://tuyensinh.ptit.edu.vn

Cơ sở đào tạo phía Nam (BVS):  http://ptithcm.edu.vnhttp://tuyensinh.ptit.edu.vn

Thông tin chi tiết theo file đính kèm: Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP năm 2017