Thông báo Triển khai chương trình tư vấn trực tuyến thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017

1
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
23/02/2017
1
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
14/03/2017
Show all
1

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo mở cổng Tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Học viện như sau:

  1. Bắt đầu từ ngày 14/03/2017, thí sinh có thể đặt câu hỏi tại mục Hỏi đáp – Tư vấn trên Cổng thông tin tuyển sinh điện tử của Học viện (www.tuyensinh.ptit.edu.vn)
  2. Thí sinh có thể đọc nội dung các câu hỏi – câu trả lời về tuyển sinh thường gặp tại mục Hỏi đáp – Tư vấn phần Các câu hỏi thường gặp theo chủ đề trên Cổng thông tin tuyển sinh điện tử của Học viện (www.tuyensinh.ptit.edu.vn)
  3. Thí sinh có thể tham khảo kết quả tuyển sinh (điểm trúng tuyển các năm 2015, 2016) tại mục Thông tin năm trước trên Cổng thông tin tuyển sinh điện tử của Học viện (www.tuyensinh.ptit.edu.vn)

Chi tiết thông báo theo file đính kèm: Thông báo Triển khai chương trình tư vấn trực tuyến thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017