THÔNG BÁO THỜI GIAN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2016

1
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC CHO TÂN SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NĂM 2016
29/08/2016
1
Quyết định Miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ Đợt 2 năm 2016
04/10/2016

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ ban hành kèm theo thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 400/TB-HV ngày 26/05/2016 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Tuyển sinh trình độ Thạc sỹ Đợt 2 năm 2016,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo:

  • Thời gian thi tuyển sinh: ngày 14,15 và 16 tháng 10 năm 2016 (chi tiết theo file đính kèm);
  • Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi trình độ Thạc sỹ Đợt 2 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Địa chỉ liên hệ:

Cơ sở phía Bắc:

Văn phòng giao dịch 1 cửa (Bộ phận tuyển sinh)

Km 10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 04.33528122 – Fax: 04.33829236

Email: tuyensinh@ptit.edu.vn

Website: http://tuyensinh.ptit.edu.vn

Cơ sở phía Nam:

Phòng Đào tạo và Khoa học công nghệ – Cơ sở Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38297220 – Fax: 08.39105510

Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn

Website: http://ptit.edu.vn – http:ptithcm.edu.vn

Thông tin chi tiết:

Thông báo Thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ Đợt 2 năm 2016