Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển nghiên cứu sinh Đợt 1 năm 2017

1
Kết quả đánh giá phân loại hồ sơ và định hướng nghiên cứu của ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017
11/05/2017
1
Thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ Đợt 1 năm 2017
15/05/2017
Show all
1

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-HV ngày 14/6/2012 về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 15/05/2017 của Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh Đợt 1 năm 2017,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển nghiên cứu sinh Đợt 1 năm 2017 của Học viện như sau:

Điểm trung bình cộng của điểm đánh giá hồ sơ và điểm báo cáo định hướng nghiên cứu đạt từ 50.0 điểm trở lên.

Trân trọng thông báo!