PTIT hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực CNTT cho tỉnh Quảng Ninh

ict-new
Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với kỷ nguyên IoT
27/05/2019
ict-new
82,3% sinh viên khóa D14 khối ngành kỹ thuật của PTIT có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp
27/05/2019
Show all
ict-new

PTIT hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực CNTT cho tỉnh Quảng Ninh

Ngay sau lễ ký kết thoả thuận hợp tác, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Sở TT&TT Quảng Ninh đã phối hợp triển khai một số nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực CNTT cho tỉnh Quảng Ninh.

https://ictnews.vn/cntt/chinh-phu-dien-tu/ptit-ho-tro-phat-trien-nguon-nhan-luc-cntt-cho-tinh-quang-ninh-182869.ict