82,3% sinh viên khóa D14 khối ngành kỹ thuật của PTIT có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp

ict-new
PTIT hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực CNTT cho tỉnh Quảng Ninh
27/05/2019
ict-new
Cấp học bổng 40.000 USD cho sinh viên các nước ASEAN học ngành CNTT bằng tiếng Anh tại PTIT
27/05/2019
Show all
ict-new

82,3% sinh viên khóa D14 khối ngành kỹ thuật của PTIT có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp

Tính tới hôm nay, ngày 17/5, theo thống kê, 82,3% sinh viên khóa D14 khối ngành kỹ thuật của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã có việc làm và 86,8% trong số đó có việc làm trong vòng 3 tháng sau khi có quyết định tốt nghiệp.

https://ictnews.vn/cntt/82-3-sinh-vien-khoa-d14-khoi-nganh-ky-thuat-cua-ptit-co-viec-lam-ngay-sau-khi-tot-nghiep-182762.ict